តូបប្រហិត្រឡប់មកលើកណាសុទ្ធតែអង្រួនចិត្តអ្នកមើលហ្មង លេងចឹងៗអីណាគេទ្រាំបាន? សម្រាប់ថ្ងៃនេះតូបប្រហិតទើបបង្កើនអាហារថ្មីជាបុកល្ហុងបែបថៃ បុកល្ហុងក្ដាមស្រែ ច្រើនបែប ឃើញហើយប្រាកដណាស់ ទប់ចិត្តមិនបានទេ។

Loading...
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត

ហាង តូបប្រហិត ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនធ្លាប់ស្គាល់មកហើយថាបិុនប្រសប់ក្នុងការកែច្នៃរសជាតិប្រហិត ទាំងអាំង​ ទាំងចៀន​ ទឹកជ្រលក់ប្លែកៗ តែពេលនេះ ពីតូបប្រហិតទើបបង្កើនអាហារថ្មីជាបុកល្ហុងបែបថៃ ច្រើនបែប ព្រមទាំងស្លាបមាន់អាំងញ៉ាំជាមួយទៀត និយាយពីថាម៉ាអ៊ែមហ្មង។

ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត

បើចង់សាកបុកល្ហុងបែបនេះ​ ព្រមជាមួយប្រហិតបំពង ប្រហិតអាំងច្រើនមុខទៀត កុំភ្លេចតូបប្រហិតនៅក្រោយមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ។ ម៉េចដែរគ្នាយើង ល្ងាចនេះទៅជួបគ្នានៅទីនោះណា។

ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត
ហាង​​ តូបប្រហិត

ហាង​​ តូបប្រហិត
ទីតាំង៖ ក្រោយរបងពេទ្យកុមារជាតិ ក្រោយសាលាACE សន្ធរម៉ុក
លេខទូរស័ព្ទ៖ 076 998 8181

វីដេអូ៖