ឃ្លានហើយនៅ?​ មកសាកអាហារតាមរទេះម្ដងមើល៍ មានគ្រប់មុខតែម្ដងហើយ ឃើញលក់ជារទេះមែនតែរសជាតិ អនាម័យ មិនធម្មតាទេណា ហើយបើនិយាយពីតម្លៃវិញក៏សមរម្យដែរ ចឹងបើឃ្លានហើយ មកសាកអាហារនៅរទេះរបស់ ភូមិម្ទេសទាំងបីសាខាបានណា។

Loading...
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស

អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំអាហារនៅម្ដុំ IFL និងជិតស៊ីសុវត្តិ ច្បាស់ជាធ្លាប់បានស្គាល់រទេះអាហាររបស់ ភូមិម្ទេស ជាក់ជាមិនខាន ព្រោះអីរទេះអាហារមួយនេះមានលក់បាយឆា បាយឡុកឡាក់ បាយកាពិ បាយសាច់គោ ព្រមទាំងអាហារច្រើនមុខណាស់ ទាំងរសជាតិអាហារ អនាម័យ ពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ ហើយជាពិសេសនៅមានតម្លៃសមរម្យទៀតផង ហើយសម្រាប់ពេលថ្មីៗនេះសម្រាប់អ្នកនៅម្ដុំទួលគោកកាន់តែងាយស្រួល ពេលមកញ៉ាំអាហារនៅរទេះភូមិម្ទេស ដោយសារតែពេលនេះ រទេះរបស់ភូមិម្ទេសក៏មាននៅ Block 11 ( Block Koi TK) ដែរ

ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស

បន្ថែមពីនោះទៀត សម្រាប់ការកម្មង់កាន់តែច្រើន ពីភូមិម្ទេសផ្ដល់ជូនតម្លៃកាន់តែពិសេស ដូច្នេះបើមានកម្មវិធីផ្សេង អាចទាក់ទងភូមិម្ទេសក្នុងការបម្រើជូនអាហាររបស់លោកអ្នកបាន។ តោះអ្នកមិនទាន់បានសាក ប្រញាប់មកសាករសជាតិអាហារភូមិម្ទេសម្ដងមើល៍។

ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស
ហាង ភូមិម្ទេស

ហាង ភូមិម្ទេស
លេខទូរស័ព្ទ៖ 098 533 336 | 010 656 278
ទីតាំង៖​ ជិតសាលាស៊ីសុវត្តិ, Koi Block IFL, Koi Block 11 Tk

វីដេអូ៖