បើនិយាយដល់បុកល្ហុង មានច្រើនកន្លែងណាស់ដែលមានលក់ ប៉ុន្តែរសជាតិសុទ្ធតែខុសៗគ្នា ជាក់ស្ដែងដូចកន្លែងលក់បុកល្ហុងមួយនេះ មានមនុស្សឈរចាំ ចាប់លេខឡើងអ៊ូរអរគ្មានឈប់សោះ។ បើចង់ដឹង ហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សចាំទិញច្រើនបែបនេះ ទាល់តែសាកនឹងគេម្ដង។

Loading...
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង

មើលទៅត្រឹមតែជាតូបលក់បុកល្ហុងធម្មតា ប៉ុន្តែរសជាតិវិញពិតជាមិនធម្មតា មិនថាជាបុកល្ហុង​ ស្លាបមាន់ បុកពោត បុកល្ហុងឈុតធំ គ្រឿងបុកអស់ទាំងហ្នឹង សុទ្ធតែជាប់ចិត្តអ្នកញ៉ាំ ធ្វើអោយមួយថ្ងៃៗ គាត់លក់អស់ជាង១៧គីឡួ ព្រមទាំងគ្រឿងអាំងជាង១០គីឡូ។ បើឃើញបែបនេះហើយ និយាយថាមិនឆ្ងាញ់ក៏មិនកើតដែរ។

បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង

ប្រញាប់បន្តិចណា! បើសិនចង់សាកស្នាដៃបុកល្ហុងមួយកន្លែងនេះ កុំភ្លេចរូតរាស់ទៅចាប់លេខបន្តិច ព្រោះទីនេះមនុស្សច្រើនតម្រូវអោយចាប់លេខ មកមុនបានមុន មកក្រោយបានក្រោយ តែទោះបីចាំយូរបន្តិចក៏មិនអីដែរ ព្រោះរសជាតិបុកល្ហុងនេះជាប់ចិត្តខ្លាំងណាស់។

បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង

ហាង បងដារិទ្ធ បុកល្ហុង
លេខទូរស័ព្ទ៖ 098 667 557 | 069 22 41 53
ទីតាំង៖ ក្រោយផ្សារឈូកមាស ផ្លូវជាប់លូ
បើក៖ ២ល្ងាច ដល់ ៥ល្ងាច

វីដេអូ៖