អ្នកតាខ្មៅច្បាស់ជាស្គាល់ច្បាស់ណាស់ ហាងស៊ុបឆ្នាំងយក្ស មានទាំងស៊ុប ទាំងសាច់អាំង ដែលល្បីពេញក្រុងតាខ្មៅ តែពេលនេះ អ្នកភ្នំពេញមិនចាំបាច់ជិះទៅតាខ្មៅដើម្បីញ៉ាំស៊ុបឆ្នាំងយក្សទៀតទេ ព្រោះអីពេលនេះហាង​ ស៊ុបឆ្នាំងយក្សបានបង្កើនសាខាថ្មីនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហើយ ចាំត្រៀមពោះទុកកុំទាន់ញុាំអីផ្សេង បបួលគ្នាទៅសាករសជាតិថ្មីស៊ុបឆ្នាំងយក្សញុាំឱ្យណាណីម្តង! ហើយថាមិនទំនងម៉េចទៅ បើមើលតែមាត់ក្រុមនាយគ្រឿនញុាំក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ដែរ។

Loading...
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire

ហាង ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire ពិតជាសាកសមសម្រាប់លោកអ្នកដែលទៅពិសារជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារ ឬក្រុមការងារ មិនពិបាកទេ ចង់ញុាំសាច់អាំង ស៊ុបបន្លែស្រស់ សាច់ចង្កាក់ ចង់គ្រឿងសមុទ្រចំហ៊ុយ ច្រើនមុខក្នុងឆ្នាំងយក្សដូចឈ្មោះចឹង មិនត្រឹមតែធំទេ មានរហូតដល់៤ថ្នាក់អីនោះ! ចង់ញុាំមួយមុខណាដាក់ម៉ាឆ្ងាញ់មាត់ទៅ។

ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire

មិនចាំបាច់ខ្វល់អីទៀត ម៉ាអ៊ែមមួយចប់ហើយ តម្លៃក៏សមរម្យដែរ មិនថាលោកអ្នកទៅគ្នាតិច ឬច្រើន អាចជ្រើសរើសទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត មិនថាជាសាច់អាំង ស៊ុប បន្លែ គ្រឿងសមុទ្រសុទ្ធតែស្រស់ៗហ្មង បើគ្រាន់តែមើលវីដេអូក៏កូរពោះហើយដែរ ចឹងនៅចាំអង្កាលទៀត?

ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire

ហាង ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ទីតាំង៖​ ផ្ទះលេខ២៣ ផ្លូវ២៦១ សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក
លេខទូរស័ព្ទ៖​ 012 36 46 58 | 067 36 4444

វីដេអូ៖