ពិតជាថ្មី! លើកដំបូង ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដង នំដូហ្វណាត់ រសជាតិថ្មីជាការបង្កើតឡើងពីរសជាតិផ្លែឈើក្នុងស្រុក សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា បទពិសោធន៍ថ្មីស្រឡាង រសជាតិចង់ស្រក់ទឹកមាត់នៃនំដូហ្វណាត់ថ្មីទាំងបីរសជាតិនេះ នឹងនាំអារម្មណ៍អោយកាន់តែស្រស់ស្រាយ។

Loading...
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme

ដូហ្វណាត់ រីង ហ្វៀល ជាប្រភេទនំដូហ្វណាត់រសជាតិថ្មីរបស់ហាង Krispy Kreme ដែលនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកនូវការទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីនៃរសជាតិផ្លែឈើក្នុងស្រុកដូចជា៖ ផ្លែធូរេន ស្វាយ និង ស្ត្ររប៊ែរី ដែលមាននៅគ្រប់ហាង គ្រីសស្ពី គ្រីម នៅរាជធានីភ្នំពេញ ពីថ្ងៃទី២៥ មករា តទៅ។

ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme

តោះ! ទៅផ្លាស់ប្តូររសជាតិថ្មី បង្កើតអារម្មណ៍ថ្មីមួយទៀត ជាមួយរសជាតិទាំងនេះ ច្បាស់ជាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តមិនខាន!
បន្ថែមពីនោះ Krispy Kreme ក៏មានសេវាដឹកជូនដល់កន្លែង ឥតគិតថ្លៃ (កម្ម៉ង់ចាប់ពី ៨ដុល្លារ) តាមរយៈលេខទំនាក់ទំនង ០២៣ ៨៨០​ ៨៨០៕

ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme
ហាង Krispy Kreme

ហាង Krispy Kreme Cambodia
ទីតាំង៖ គ្រប់សាខា គ្រីសស្ពី គ្រីម
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 880 880

វីដេអូ