ការច្នៃប្រឌិតរសជាតិនៃភេសជ្ចៈនៅក្នុងសម័យនេះកាន់តែរីកចម្រើន ហើយការច្នៃប្រឌិតទាំងនោះសុទ្ធតែប្លែកៗ unique ទៅតាមសម័យកាល ដើម្បីដណ្ដើមទីផ្សារក្នុងវិស័យអាហារនិងភេសជ្ចៈនាពេលនេះ ជាក់ស្ដែងដូចជាហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែលទើបតែបង្កើតនូវរសជាតិថ្មីនៃកាហ្វេ ដែលជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងកាហ្វេ ទឹកដោះគោដែលមានរសជាតិផ្អែមទៅនឹងពងទាប្រៃដែលមានរសជាតិផ្ទុយពីកាហ្វេ នឹងទឹកដោះគោ។

Loading...
Photo ; Eureka Nitro Coffee
Photo ; Eureka Nitro Coffee

ការកែច្នៃបែបថ្មីនេះហើយ ធ្វើអោយហាងកាហ្វេមួយនេះអាចទាក់ទាញចិត្តអ្នកស្នេហាកាហ្វេជាច្រើនចង់ដឹង ចង់ភ្លក្សកាហ្វេមួយប្រភេទនេះ។ មិនត្រឹមតែកាហ្វេទឹកដោះគោពងទាប្រៃ Eureka Nitro Coffee ក៏នៅមានតែទុរេន និងភេសជ្ចៈប្លែកៗជាច្រើនទៀត។

Photo ; Eureka Nitro Coffee
Photo ; Eureka Nitro Coffee
Photo ; Eureka Nitro Coffee