កម្មវិធីពិសេសពីរោងភាពយន្តលេជេនសម្រាប់អតិថិជន Smart VIP ទាំងអស់!!
លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ៥០% ជាមួយនឹងការជាវសំបុត្រកុន ប្រភេទ Gold Class ( Smart Hall VIP ) នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ពុធ នៅរោងភាពយន្តលេជេន ហេរីថេក​ វ៉ក សាខា ខេត្ត សៀមរាប ។

Loading...

កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី 27 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2019។
បញ្ជាក់ ៖ សម្រាប់តែរោងភាពយន្តលេជេន ហេរីថេកវ៉កតែប៉ុណ្ណោះ។

នៅចាំអង្កាល់ទៀត! ទៅទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយនឹង Gold Class ( Smart Hall VIP ) នឹងប្រូម៉ូសិនដ៏ពិសេសនេះទាំងអស់គ្នាណា៎!

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!!!

Click Here to visit our official website: http://www.legend.com.kh