ឃ្លានហើយនៅ? ម៉ោះៗ ល្ងាចនេះគិតណាត់គ្នាទៅហុតស៊ុបក្ដៅៗម្ដង នៅស៊ុបឆ្នាំងយក្ស មានទាំងសាច់ និងបន្លែស្រស់ៗ មួយចង្កាក់ត្រឹមតែ ១៥០០៛ហ្នឹង តែបើចង់ញាំ៉សាច់អាំងជាឈុតវិញក៏មាន ទំនងញ៉ាំណាស់ មើលតែនាយគ្រឿន និង BIG ញ៉ាំក៏ឃ្លានដែរមែនអត់? បើចឹងហើយ នៅកូរពោះអីទៀត!

Loading...
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire

ទីនេះពិតជាសាកសមសម្រាប់លោកអ្នកដែលទៅពិសារជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារ ឬក្រុមការងារ មិនពិបាកទេ ចង់ញុាំសាច់អាំង ស៊ុបបន្លែស្រស់ សាច់ចង្កាក់ ចង់គ្រឿងសមុទ្រចំហ៊ុយ ច្រើនមុខក្នុងឆ្នាំងយក្សដូចឈ្មោះចឹង មិនត្រឹមតែធំទេ ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire មានរហូតដល់៤ថ្នាក់អីនោះ! រីឯតម្លៃវិញ ទាំងសាច់ចង្កាក់ និងបន្លែ ត្រឹមតែ ១៥០០៛ តែប៉ុណ្ណោះ។

ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire

ម៉ាអ៊ែមមួយចប់ហើយហ្នឹង បើចង់ញ៉ាំសាច់អាំងជាឈុតវិញ ស៊ុបឆ្នាំងយក្សក៏មានដែរ សម្រាប់សាច់អាំងឈុតធំ តម្លៃ ៤០០០០៛ និង សាច់អាំងឈុតតូចត្រឹម២០០០០៛។ ម៉ោះ ស្រលាញ់មួយណា ជ្រើសរើសទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបាន មិនថាជាសាច់អាំង ស៊ុប បន្លែ គ្រឿងសមុទ្រសុទ្ធតែស្រស់ៗហ្មង បើគ្រាន់តែមើលវីដេអូក៏កូរពោះហើយដែរ ចឹងនៅចាំអង្កាលទៀត?

ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire

ហាង ស៊ុបឆ្នាំងយក្ស Soup fire
ទីតាំង៖​ ផ្ទះលេខ២៣ ផ្លូវ២៦១ សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក
លេខទូរស័ព្ទ៖​ 012 36 46 58 | 067 36 4444

វីដេអូ៖