មិនមែនធម្មតាទេដែលសាច់គោអាំងមួយកន្លែងនេះលក់អស់ជាង បីពាន់ចង្កាក់រៀងរាល់ថ្ងៃ អ្នកណាដែលថាមិនល្បីនោះ សាច់គោអាំងយាយសក់សម្ដុំផ្សារតាប៉ាង លក់ជាង៣០ឆ្នាំ តែរសជាតិនៅតែឆ្ងាញ់ដដែល។

Loading...
សាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ យាយសក់ ស
សាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ យាយសក់ ស
សាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ យាយសក់ ស
សាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ យាយសក់ ស

ដោយសារតែរូបមន្តពិសេសនៃការផ្សំគ្រឿងសាច់គោជាង៣០ឆ្នាំនេះ ហាង សាច់គោអាំងយាយសក់ស នៅតែអាចលក់ដាច់ បើទោះបីជាមានហាងជាច្រើនបើកព្រមព្រៀតក៏ដោយ រសជាតិនៃសាច់គោអាំងនេះហើយដែលធ្វើអោយម៉ូយប្រចាំហាងដែលធ្លាប់ញ៉ាំតាំងពីជាង ៣០ឆ្នាំមុននៅតែត្រឡប់មករកហើយនិយាយថារសជាតិរបស់គាត់នៅតែដដែល។

សាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ យាយសក់ ស
សាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ យាយសក់ ស
សាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ យាយសក់ ស
សាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ យាយសក់ ស
សាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ យាយសក់ ស
សាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ យាយសក់ ស
សាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ យាយសក់ ស
សាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ យាយសក់ ស

សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ញ៉ាំសាច់គោអាំងរបស់យាយសក់ស អាចរកបានចាប់ពីម៉ោង ១រសៀល ដល់ម៉ោង ៩ កន្លះយប់នៅម្ដុំផ្សារតាប៉ាង និងសាខាផ្សេងទៀតរបស់គាត់។

ហាង សាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ យាយសក់ ស
ទូរស័ព្ទ៖​ 016 353 030 / 011 353 030 / 012 568 623
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ ៣៥ ផ្លូវ ៥១ (ផ្សារតាប៉ាង) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ

វីដេអូ