អាហារថ្មី រសជាតិថ្មីប្លែកពីហាង​ ពោះគោអាំងទឹកប្រហុកសាច់បង្គាពិសេសទៀតហើយ! ស៊ុបកន្ធាយពុះក្ដៅៗលើឆ្នាំងភ្លើង ភាយក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុប ប៉ូវទាំងកម្លាំង ចាំកាលទៀត!

Loading...
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា

ត្រឡប់មកជាមួយរសជាតិថ្មីប្លែកម្ដងនេះ ហាង ពោះគោអាំងទឹកប្រហុកសាច់បង្គាពិសេស បានបង្កើនមុខម្ហូបជាពោះគោអាំងរសជាតិបែបសាំងហ្គាពួរ បន្ថែមជាមួយស៊ុបកន្ធាយ ប៉ូវសុខភាពពិសេស សាច់គន្ធាយថ្មីៗស្រស់ៗ មានសុទ្ធតែពង ពិតជាឆ្ងាញ់។

ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា

អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រូម៉ូសិនពិសេស បញ្ចុះតម្លៃ 40% ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី 11 ខែ មិនា ដល់ ថ្ងៃទី ១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ថែមទៀតផង។ ទាំងប្រូម៉ូសិន ទាំងអាហារ សុទ្ធតែពិសេសបែបនេះ ណាត់គ្នាអោយហើយមក។

ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា

បញ្ខាក់៖ ប្រូម៉ូសិនពិសេស បញ្ចុះតម្លៃ 40% ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី 11 ខែ មិនា ដល់ ថ្ងៃទី ១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩

ហាង  ពោះគោអាំង ទឹកប្រហុកសាច់បង្គា
ទីតាំង៖ ខាងលិចសាលារៀនសន្ធរម៉ុក ផ្ទះលេខ១២៩ ផ្លូវ១៣២ សង្កាត់ទឹកល្អក់១ ខណ្ឌទួលគោក
លេខទូរស័ព្ទ៖ 096 6666 030 | 012 96 77 13 | 096 888 68 13

វីដេអូ៖