ចង់ញ៉ាំតែថៃរសជាតិដើម ឆុងចេញពីស្លឹកតែស្រស់ៗតាមបែបបុរាណ មានទៅពិបាកអី? នៅឆបហ៍ឆា ជាង២០សាខាទាំងក្នុងក្រុង និងតាមខេត្តមួយចំនួន សុទ្ធតែមានផ្ដល់ជូនរសជាតិតែឆ្ងាញ់ រសជាតិពិសេសពីប្រទេសថៃ រសជាតិក៏មានច្រើនមុខអោយជ្រើសរើសតាមការចូលចិត្ត ហើយតម្លៃក៏សមរម្យទៀត បើបែបនេះសាកមើល៍ជាប់ចិត្តដែលអត់?

Loading...
ហាង ឆបហ៍ឆា
ហាង ឆបហ៍ឆា
ហាង ឆបហ៍ឆា
ហាង ឆបហ៍ឆា
ហាង ឆបហ៍ឆា
ហាង ឆបហ៍ឆា

ប្រេនតែដែលល្បីនៅប្រទេសថៃ ត្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់វ័យនោះ ពេលនេះក៏មានជាង២០សាខានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និង​បណ្ដាលខេត្តមួយចំនួន ទាំងតម្លៃ ទាំងរសជាតិរបស់ឆបស៍ឆា សុទ្ធតែជាអ្វីដែលយើងចូលចិត្ត។ អ្វីដែលពិសេស ឆបហ៍ឆា បាននាំយករសជាតិដើមពីប្រទេសថៃ ផ្សំចេញពីតែសុទ្ធ ១០០% ជម្រើសតែស្រស់ ដាំក្នុងចំការផ្ទាល់ខ្លួន យកមកឆុងតាមបែបបុរាណ មួយតំណក់ៗ ពោពេញដោយរសជាតិ​ នឹងគុណភាព។

ហាង ឆបហ៍ឆា
ហាង ឆបហ៍ឆា
ហាង ឆបហ៍ឆា
ហាង ឆបហ៍ឆា
ហាង ឆបហ៍ឆា
ហាង ឆបហ៍ឆា

ឆបហ៍ឆា តែងតែបង្កើនរសជាតិថ្មី ជាការច្នៃប្រឌិតមិនចេះអស់ ភេសជ្ចៈជាង ៥០មុខទាំងតែ​ និង កាហ្វេ នៅពេលនេះ​ នឹង​មានលក់នៅតាមគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ឆបហ៍ឆាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយពេលថ្មីៗនេះ ឆបហ៍ឆាបានសហការណ៍ជាមួយមីហិលSeoul ៧ យ៉ាង គ្រប់សាខាទាំងអស់ លោកអ្នកអាចញ៉ាំមីហិលបណ្ដើរ ញ៉ាំភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខរបស់ឆបហ៍ឆាបានថែមទៀតផង។

ហាង ឆបហ៍ឆា
ហាង ឆបហ៍ឆា
ហាង ឆបហ៍ឆា
ហាង ឆបហ៍ឆា
ហាង ឆបហ៍ឆា
ហាង ឆបហ៍ឆា

ហាង ឆបហ៍ឆា
ទីតាំង៖ គ្រប់សាខាឆបហ៍ឆាទូទាំងប្រទេស
លេខទូរស័ព្ទ៖ 011 97 97 47 | 087 68 91 68

វីដេអូ៖