អីយ៉ា មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo មានរសជាតិថ្មីទៀតហើយ លេងសុទ្ធតែទឹកស៊ុបក្លិនឡើងប្រហើរ ជូរហិរពិសេស រោយជាមួយម្ទេសហិរ និងក្រូចសើច ដល់ទៅ៥រសជាតិ ហើយមានប្រូម៉ូសិនពិសេសទៀត នៅចាំអង្កាល?

Loading...
 មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo 
មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo
 មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo 
មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo
 មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo 
មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo

ហាង មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo ដែលជាហាងមីកូរ៉េប្រេនល្បីនៅកូរ៉េ វៀតណាម មានសាខាជាង ១០០ ហើយក៏មានសាខាជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ពេលនេះបានបង្កើនរសជាតិថ្មី ដែលជាទឹកស៊ុបរសជាតិក្រូចសើចថ្មី មានដល់ទៅ៥រសជាតិជា សាច់មាន់ សាច់គោ គ្រឿងសមុទ្រ មឹក និងបង្កងយក្សទៀតផង។ ក្លិនប្រហើរ ជូរហឹរពិសេស រោយជាមួយម្ទេសហិរ និងក្រូចសើច រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកទាំងនេះជារសជាតិថ្មីមីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo Spicy Kaffir Lime របស់ មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo

 មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo 
មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo
 មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo 
មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo
 មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo 
មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo
 មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo 
មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo

មិនមែនត្រឹមតែមានមីហឹររសជាតិថ្មីប៉ុណ្ណោះទេ បាយដុតកូរ៉េ BiBimBAP និង ភ្លៅមាន់បំពងបែបកូរ៉េ ឈ្ងុយ ស្រួយ ជាមួយទឹកជ្រលក់បែបកូរ៉េ ហើយកាន់តែពិសេសនោះ ហាងមីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo មានផ្ដល់ជូនពិសេស ញ៉ាំ១ចាន ផ្ដល់ជូនភេសជ្ជៈ១កែវសំរាប់ការញ៉ំាមីរសជាតិក្រូចសើចថ្មី (Spicy Kaffir Lime) ពីមីហឹរកូរ៉េ៧កំរិតគីមម៉ូ សាខា RUPP សាខាផ្សារទំនើប AEON 2
សាខាផ្សារដីហុយ​​​ សាខាផ្សារកណ្តាល សាខាសំណង់១២ និងសាខាកំពង់ចាម ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី២២​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។

 មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo 
មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo
 មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo 
មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo
 មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo 
មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo
 មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo 
មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo

បញ្ចាក់​៖ ផ្ដល់ជូនភេសជ្ជៈ១កែវសំរាប់ការញ៉ំាមីរសជាតិក្រូចសើចថ្មី (Spicy Kaffir Lime) ពីមីហឹរកូរ៉េ៧កំរិតគីមម៉ូ សាខា RUPP សាខាផ្សារទំនើប AEON 2 សាខាផ្សារដីហុយ​​​ សាខាផ្សារកណ្តាល សាខាសំណង់១២ និងសាខាកំពង់ចាម ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី២២​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។

ហាង មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត Kimmo 
លេខទូរស័ព្ទ៖ 081800000
ទីតាំង៖ សាខា RUPP |សាខាផ្សារទំនើប AEON 2| សាខាផ្សារដីហុយ​​​| សាខាផ្សារកណ្តាល| សាខាសំណង់១២ |សាខាកំពង់ចាម

វីដេអូ៖