អ្នកសៀមរាប មានដឹងអត់ ស៊ូស៊ីឆ្ងាញ់ មួយដុំត្រឹមតែ ១០០០៛ លាក់ខ្លួនជិតសាលា ACE ញ៉ាំជក់មាត់ ជាប់ចិត្តតែម្ដង ឃើញតម្លៃត្រឹមមួយ ១០០០៛មែន តែរសជាតិវិញមិនអន់ទេណា។

Loading...
 ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
 ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
 ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
 ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛

ម៉ោះៗ មកចាប់ដាក់ៗ ជាមួយស៊ូស៊ីច្រើនមុខ មួយដុំ ១០០០៛ ស្រលាញ់មួយណា រើសបានមួយហ្នឹង ច្រើនមុខ​ ច្រើនម៉ូតពិតមែន​ មានទាំង Egg Roll, Smoked Salmon, Sushi, Tamago, Wakame, Ebi, Saba, Ika, Tobiko និង ស៊ូស៊ីជាច្រើនប្រភេទទៀតធ្វើថ្មីៗ ក្នុងតម្លៃ ១០០០៛ ទាំងអស់ រីឯគ្រឿងផ្សំវិញ សុទ្ធតែនាំចូលពីប្រទេសថៃ និង ប្រទេសជប៉ុន។

 ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
 ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
 ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
 ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
 ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛

មិនបាច់ចាំយូរ តោះតម្រង់ទៅហាង ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛ នៅក្បែរសាលា ACE សៀមរាប ចង់ញ៉ាំនៅទីនោះក៏បាន ខ្ចប់មកផ្ទះក៏បាន រើសអោយច្រើនៗមក ព្រោះហាងឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛ មានប្រូម៉ូសិនទិញ ១០ ដុំ ថែមជូន ១ ដុំ​ ទិញកាន់តែច្រើន ថែមកាន់តែច្រើន។

 ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
 ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
 ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
 ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
 ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛

ហាង ឆ្ងាញ់ ខ្លាំង Sushi 1,000 ៛
ទីតាំង៖​ ភូមិវត្តបូព័ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប (ជិតវិទ្យាល័យអង្គរ ជាប់សាលា ACE)
លេខទូរស័ព្ទ៖ 086 69 70 15

វីដេអូ៖