លេបទឹកមាត់មួយសិន បុកល្ហុងដែលជាអាហារថ្មីរបស់ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ ទំនងដល់ហើយ បុកក្នុងត្បាល់ប្លុកៗ បន្ថែមរសជាតិក្ដាមប្រៃ ជើងមាន់អីទៀត និយាយពីថាអ៊ែមណាស់

Loading...
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ

ជឿថាកំពុងលេបទឹកមាត់ហ្មងនៀក បើទំនងយ៉ាងហ្នឹងមិនឃ្លានក៏មិនបានដែរ បុកល្ហុងជាច្រើនមុខ ដាក់មកទាំងថាសៗ ចង់គ្រឿងសមុទ្រក៏បាន ក្ដាមប្រៃក៏មាន ហើយនៅសល់សាច់ចង្កាក់ ប្រហិតចង្កាក់អាំងលើអណ្ដាតភ្លើងលាបគ្រឿង បង្កើនរសជាតិនឹងទឹកជ្រលក់ជាច្រើនមុខទៀត។

ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ

មិនសាកមិនដឹងទេណា ល្ងាចហ្នឹងចាំគ្នានៅហាង មីទាញតុងយ៉ាំ បុកល្ហុងដាក់ម្ទេសអោយណាណី ញ៉ាំជាមួយសាច់អាំងចង្កាក់ក្ដៅ បន្ថែមនំបញ្ចុកទៀតមើល៍ ហឺយ!!ក្ដីសុខខ្លាំងណាស់។

ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ

 

ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ

ហាង មីទាញតុងយុាំ 
Tel:017995509 / 098 809 789
ទីតាំង៖ ផ្លូវ ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម

វីដេអូ