កំពុងស្វែងរកហាង កាហ្វេមានបរិយាកាសស្រស់ស្រាយ ម្ហូប និង ភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខ ស្ថិតក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ទៀតមែនទេ? នៅ តេស្ត កាហ្វេ ពិតជាសាកសម្យ មិនថាជាគុណភាព រសជាតិ ឬ បរិយាកាស នៅទីនេះថែមទាំងមានប្រូម៉ូសិនទៀតផង។

Loading...
ហាង តេស្ត កាហ្វេ
ហាង តេស្ត កាហ្វេ

 

ហាង តេស្ត កាហ្វេ
ហាង តេស្ត កាហ្វេ

 

ហាង តេស្ត កាហ្វេ
ហាង តេស្ត កាហ្វេ

នៅ តេស្ត កាហ្វេ​ លោកអ្នកអាចស្វែងរកអាហារ និង ភេសជ្ចៈជាច្រើនមុខ មិនថាជាកាហ្វេ ភេសជ្ចៈ តែ ទឹកផ្លែឈើ នៅទីនេះមានទាំងអស់ បន្ថែមពីនោះទៀត បរិយាកាសក៏ស្រស់ស្រាយ ស្ថិតក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់ កន្លែងអង្គុយមានផាសុកភាព ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការជួបជុំ ពិភាក្សា ធ្វើកិច្ចការសាលាបានយ៉ាងរីករាយ។

ហាង តេស្ត កាហ្វេ
ហាង តេស្ត កាហ្វេ

 

ហាង តេស្ត កាហ្វេ
ហាង តេស្ត កាហ្វេ

 

ហាង តេស្ត កាហ្វេ
ហាង តេស្ត កាហ្វេ

អ្នកម្ដុំផ្លូវ ២០០៤ កុំភ្លេចមកសាករសជាតិកាហ្វេនៅ តេស្ត កាហ្វេផងណា! ទាំងរសជាតិ គុណភាព សេវាកម្ម ព្រមទាំងបរិយាកាស សុទ្ធតែជាអ្វីដែលមិនគួរមើលរំលង។ បន្ថែមពីនោះ តេស្តកាហ្វេក៏មានប្រូម៉ូសិនពិសេស បញ្ចុះតម្លៃ២០% ទៅលើម្ហូបអាហារ ចាប់បីថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិនា​​ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩។

ហាង តេស្ត កាហ្វេ
ហាង តេស្ត កាហ្វេ

 

ហាង តេស្ត កាហ្វេ
ហាង តេស្ត កាហ្វេ

 

ហាង តេស្ត កាហ្វេ
ហាង តេស្ត កាហ្វេ

បញ្ចាក់៖ ប្រូម៉ូសិនពិសេស បញ្ចុះតម្លៃ២០% ទៅលើម្ហូបអាហារ ចាប់បីថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិនា​​ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩។

 

ហាង តេស្ត កាហ្វេ
ទីតាំង៖ ខាងក្រោយ បុរីអ័រគីដេវីឡា ផ្លូវ ២០០៤ ជួរបុរីភ្នំពេញថ្មី ទល់មុខហ្គារ៉ាសសាំង
លេខទូរស័ព្ទ៖ 077 37 1111 | 087 245 678

វីដេអូ៖