ប្រហិតញ៉ាំទៅអាចដូចគ្នា តែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺទឹកជ្រលក់ ជាក់ស្ដែងដូចហាងប្រហិតផាឡែនដែលល្បីទឺកជ្រលក់ឆ្ងាញ់ ហើយពេលនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មី ប្រហែល៥០០ម៉ែត្រពីទីតាំងចាស់ ទោះបីផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងពិតមែន តែរសជាតិនៅដដែល។

Loading...
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន

មិនត្រឹមតែមាន ប្រហិត​នោះទេ ហាង ផាឡែន ក៏មានសៀវម៉ៃ ស៊ុបខួរ ស៊ុបពងទាកូន និងអាហារសម្រន់ជាច្រើនទៀត។​ នៅពេលថ្មីៗនេះ ហាង ផាឡែន បានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មី ប្រហែល ៥០០ ម៉ែត្រ ពីទីតាំងចាស់ ស្ថិតលើផ្លូវកោសដូង សង្កាត់ទឹកល្អក់២ ខណ្ឌទួលគោក។

ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន

បើចង់ដឹងរសជាតិប្រហិត​ និង ទឹកជ្រលក់ដែលជារូមន្តពិសេសរបស់ហាងមួយនេះឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តប៉ុណ្ណោនោះ កុំភ្លេចនាំគ្នាមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណា ទីតាំងថ្មី តែរសជាតិនៅដដែល។

ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ហាង​ ប្រហិតផាឡែន

ហាង​ ប្រហិតផាឡែន
ទីតាំង៖ ផ្លូវកោសដូង (ផ្លូវ២៣០) សង្កាត់ទឹកល្អក់២ ខណ្ឌទួលគោក
លេខទូរស័ព្ទ៖ 086 200026 | 099 696996

វីដេអូ៖