អូហូ! ដំឡូងបំពងក្ដៅៗ ស្រួយៗ ប្រលាក់គ្រឿង មានបីរសជាតិ ញ៉ាំរសជាតិមួយណាក៏ឆ្ងាញ់ ហើយបើរសជាតិឈីសនោះវិញ ស្រោចពេញលើដំឡូងហ្មង ញ៉ាំឡើងជក់មាត់ ជាប់ចិត្តតែម្ដងហើយ!

Loading...
Oh My Cheese
Oh My Cheese
Oh My Cheese
Oh My Cheese
Oh My Cheese
Oh My Cheese

នៅ Oh my Cheese ដំឡូងបំពងថ្មីៗ ស្រង់ចេញពីខ្លាញ់ក្ដៅៗ ប្រលាក់ជាមួយគ្រឿង បង្កើនរសជាតិ មានដល់ទៅ៤រសជាតិប្លែកៗពីគ្នា មិនថារសជាតិដើម រសជាតិPizza រសជាតិBBQ រសជាតិឈីស សុទ្ធតែឆ្ងាញ់ ញ៉ាំជក់មាត់ ចម្អិនឡើងប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ និង ការរក្សាអនាម័យខ្ពស់តាមស្តង់ដា ចង់ញ៉ាំរសជាតិមួយណាក៏ត្រូវចិត្ត។

លើសពីនោះ Oh My Cheese ដែលមានដើមកំណើតពីប្រទេសថៃ ក៏មានទំហំទាំងបីខ្នាត សម្រាប់លោកអ្នកជ្រើសរើស​មានដូចជា៖ ទំហំតូច ទំហំកណ្ដាល និង ទំហំធំផងដែរ។

Oh My Cheese
Oh My Cheese
Oh My Cheese
Oh My Cheese
Oh My Cheese
Oh My Cheese

ហាង Oh My Cheese
ទីតាំង
៖ Loy Canteen ផ្លូវលេខ៣១៣ កែងផ្លូវ ៥៨៤ ខណ្ឌទួលគោក ជិតផ្សារមាន់អាំង
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 634 5678

វីដេអូ៖