ទៅរកណាទៀត? ប៊ូហ្វេច្រើនមុខ​​ ក្ដាម បង្កង ស្រស់ៗ សាច់ច្រើនប្រភេទ ម្ហូបច្រើនមុខណាស់ ញុាំម៉ាសេរី អស់ថែមៗ ហើយអ្វីដែលសំខាន់មានប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ១០% ទៀត បើច្រើនមុខបែបហ្នឹងហើយ រឿងម៉ាប់ មិន ម៉ាប់ មិនខ្វល់ទេ ដាក់ម៉ាឆ្អែតសិន។

Loading...
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង

ប៊ូហ្វគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗពីហាង បុហ្វេ ភីណូឈឺអូ គឺជាជម្រើសដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលង នៅទីនោះលោកអ្នកអាចពិសារដោយសេរី ម៉ាសប្បាយគ្រប់អាហារទាំងអស់ មុខម្ហូបមានច្រើនណាស់ញុាំបានច្រើនមុខទាំងគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗ បង្កង មឹក បង្គា​ សាច់ច្រើនមុខ មុខម្ហូបច្រើនប្រភេទ ទឹកស៊ុប សាច់អាំងទឹកជ្រលក់ច្រើនរសជាតិ មានអីត្រូវពិបាកទៀត។

ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង

កាន់តែពិសេស លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់ការអញ្ចើញមកពិសារអាហារប៊ូហ្វេនៅ ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី ខែ ដល់ថ្ងៃទី ខែ​ ឆ្នាំ ២០១៩។ រីឯការអញ្ចើញមកជប់លៀងចាប់ពី ៣០ នាក់ឡើងទៅក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ទៀតផង។ ត្រៀមមាត់ ទុកពោះអោយហើយទៅ​ ល្ងាចនេះដឹងតែញ៉ាំអោយណាណីម្ដង។

ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង

បញ្ចាក់៖
បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់ការអញ្ចើញមកពិសារអាហារប៊ុហ្វេនៅ ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី ខែ ដល់ថ្ងៃទី ខែ​ ឆ្នាំ ២០១៩។ រីឯការអញ្ចើញមកជប់លៀងចាប់ពី ៣០ នាក់ឡើងទៅក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

ហាង ភីណូឈីអូ ប៊ូហ្វេស៊ុប និងសាច់អាំង
ទីតាំង៖ ផ្លូវលេខ២៨៧ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក (ទល់មុខពន្ធដាខណ្ឌទួលគោក)
លេខទូរស័ព្ទ៖ 016 999 386 | 017 266 629 | 096 639 9876

វីដេអូ៖