ស្របពេលអាកាសធាតុក្ដៅបែបនេះ បើបានអីត្រជាក់ៗញ៉ាំមិនដឹងមានក្ដីសុខបែបណាទេ។ នេះនែក៎! នៅ Snow Yogurt មានជាទឹកដោះគោជូរបែបការ៉េម បន្ថែមពីលើTopping ជាច្រើនមុខ ស្រស់ស្រាយ ត្រជាក់ចិត្ត ហើយបានទាំងសុខភាពល្អទៀត។

Loading...
Snow Yogurt
Snow Yogurt

Snow Yogurt ដែលបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ មក គឺជាហាងបម្រើជូននៅទឹកដោះគោជូរបែបជាការ៉េម ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាព រសជាតិ ព្រមទាំងសុខភាព។ ទឹកដោះគោជូរនៅទីនេះតែងតែផលិតថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ សម្រាប់ពេលថ្មីៗនេះ Snow Yogurt បានបន្ថែមសមាជិកថ្មីដែលជាសាខាថ្មីដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការរៀបចំ ជ្រើសរើសប្រភេទទឹកដោះគោជូរ បន្ថែមTopping ដោយខ្លួនឯង។

Snow Yogurt
Snow Yogurt
Snow Yogurt
Snow Yogurt
Snow Yogurt
Snow Yogurt

ម៉ោះ មកញ៉ាំ Yogurt ជ្រើសរើសទឹកដោះគោជូរដែលអ្នកពេញចិត្ត បន្ថែម Topping ហើយថ្លឹង ញ៉ាំបានម៉ាសប្បាយហ្មង។ អូ! នៅ Snow Yogurt ក៏មានជាប្រភេទភេសជ្ចៈបែប Yogurt ជាច្រើនមុខ ញ៉ាំហើយជំនួយសុខភាពទៀតផង។

Snow Yogurt
Snow Yogurt
Snow Yogurt
Snow Yogurt
Snow Yogurt
Snow Yogurt
Snow Yogurt
Snow Yogurt

ហាង Snow Yogurt
ទីតាំង៖​ WB Arena
លេខទូរស័ព្ទ៖ 069 700 700

វីដេអូ៖