គ្រប់ពេលនឹកឃ្លានប៊ុហ្វេគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗ នឹកឃើញ Oishi Buffet Sukisoup & BBQ មុនគេហ្មង អ្នកណាថាមិនឃ្លាន បើអាហារក៏ច្រើនមុខ គ្រឿងសមុទ្រស្រស់ ស៊ុប សាច់អាំងម៉ាចប់ហើយហ្នឹង សំខាន់នៅមានប្រូម៉ូសិនពិសេសទៀតណ៎!

Loading...
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ

ពិតជាពិសេសសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអាហារប៊ុហ្វេ មានជម្រើសជាច្រើនមុខ​ ទាំងគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗ សាច់ច្រើនប្រភេទ ចង់ញ៉ាំជាស៊ុបក៏មាន បែបសាច់អាំងក៏បាន​ ហើយនៅមានអាហារច្រើនមុខ និងបង្អែមទៀត អ្វីដែលសំខាន់មានប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះម្លៃ ២០% ចាប់ពីថ្ងៃទី​ ៥ ខែ មេសា ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ចំពោះការកក់ទុកជាមុន និង បញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់ការកក់ទុកមុនក្នុងថ្ងៃធម្មតា ព្រមទាំងបញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ចំពោះថ្ងៃខួបកំណើត ដោយតម្រូវអោយមានអត្តសញ្ញាប័ណ្ណ ឬ កាតសំគាត់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនេះ

ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ

មិនមែនមានតែប៊ុហ្វេពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង ៤ល្ងាច ដល់ម៉ោង ១០យប់ដែលមានតម្លៃ 14.80$ ប៉ុណ្នោះទេ នៅ Oishi Buffet Sukisoup & BBQ ក៏មានអាហារប៊ុហ្វេសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង ១០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ២ល្ងាច ក្នុងតម្លៃ 10.80$ ផងដែរ។

ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ

បញ្ចាក់៖ ប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃ ២០% សម្រាប់ការកក់មុន ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ខែ មេសា ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ សម្រាប់តែសាខាទួលគោកតែប៉ុណ្ណោះ

ហាង Oishi Buffet Sukisoup & BBQ
ទូរស័ព្ទ៖ 085 88 91 51
ទីតាំង៖ ផ្លូវលេខ 566 ក្រោយសាលាបឋមសិក្សាទួលគោក

វីដេអូ