ដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការសម្រាប់អតិថិជនដែលតែងតែនាំបុត្រធីតាមកទស្សនារឿងនៅរោងភាពយន្តលេជេន ឥលូវនេះយើងក៏បានបើកដំណើរការនូវសាលបញ្ចាំងសម្រាប់កុមារដែលជាសាលកុមារតែមួយគត់ និង ដំបូងបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលស្ថិតនៅក្នុងរោងភាពយន្តលេជេន អេដិន។

Loading...

សម្រាប់លក្ខណៈពិសេសរបស់ Kids Hall យើងគឺ ធ្វើឡើងសម្រាប់កុមារ និងគ្រួសារជាពិសេសតែម្ដង ហើយល្អសម្រាប់ប្អូនតូចៗទស្សនា ព្រោះយើងបានធ្វើការបន្ថយពន្លឺភ្លើងចំនួន២៥% ប្លែកពីសាលធម្មតា និង បន្ថយសំឡេងចំនួន២០% ដែលងាយស្រួល និងល្អបំផុតក្នុងការទស្សនាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក ជាពិសេសទៅទៀតយើងក៏មានជាកន្លែងនិងឧបករណ៍សម្រាប់ពួកគាត់លេងកំសាន្តផងដែរ។

កុំភ្លេចនាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយ Kids Hall នៅរោងភាពយន្តលេជេន។

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ! Click Here to visit our official website: http://www.legend.com.kh/

រោងកុនសម្រាប់កុមារ