កាន់តែពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលខកខានមិនបានទស្សនានូវខ្សែភាពយន្តមួយចំនួនក្នុងថ្ងៃបញ្ចាំង ឬអតិថិជនដែលចង់ទស្សនារឿងមួយចំនួនឡើងវិញ។

Loading...

ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទស្សនាខ្សែភាពយន្តល្បីៗទាំងនោះ ដែលពួកយើងនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងសារជាថ្មី ជាមួយនឹងតម្លៃសំបុត្រពិសេសបំផុត ដែលត្រឹមតែ 1 $ ប៉ុណ្ណោះ នៅរៀងរាល់ថ្ងៃ ច័ន្ទ ដល់ ពុធ ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះតទៅ សម្រាប់តែរោងភាពយន្តលេជេនហេរីថេក វ៉ក សាខាខេត្តសៀមរាបតែប៉ុណ្ណោះ ។ 


បញ្ជាក់ : កម្មវិធីនេះសម្រាប់តែខ្សែភាពយន្តដែលចាក់បញ្ចាំងឡើងវិញ និងការបញ្ចាំងចាប់ពីម៉ោង 9 ព្រឹករហូតដល់ ម៉ោង 5 ល្ងាចតែប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!!!

Click Here to visit our official website: http://www.legend.com.kh

Re-Run Movie