មីក្រហម
មីក្រហម
មីក្រហម
មីក្រហម

កាន់តែកៀកចូលឆ្នាំ កាន់តែពិបាករកន្លែងញុាំអាហារសម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញ មែនអត់?អត់បញ្ហាទេ ពីហាងមីក្រហមទើបនិងបន្ថែមសមាជិកថ្មី រួមទាំងសរសៃមីធំថ្មី ចាំទទួលបំរើអតិថិជនជានិច្ច នៅក្នុងទឹកដីទួលគោក។

Loading...
មីក្រហម
មីក្រហម
មីក្រហម
មីក្រហម
មីក្រហម
មីក្រហម

ជាកាពិតណាស់អោយតែជិតដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំ ឬ ថ្ងៃចូលឆ្នាំតែម្តង គ្រប់ហាងនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ គឺពុំសូវមានហាងណាបើកដំណើរការលក់នោះទេ ដែលជាហេតុធ្វើអោយបងប្អូនមួយចំនួនដែលមិនបានទៅលេងតាមបណ្តាខេត្តផ្សេងៗ ពិបាកក្នុងការរកកន្លែងញុាំអី

មីក្រហម
មីក្រហម
មីក្រហម
មីក្រហម
មីក្រហម
មីក្រហម

ដូច្នេះហើយ សម្រាប់ហាងមីក្រហម ដែលលោកអ្នកស្គាល់រួចមកហើយថាជាហាងអាហារដែលផ្តល់នៅអាហារសុខភាពជាចម្បងនោះគឺបើកដំណើរការជាធម្មតាក្នុងរយៈពេលថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងខាងមុខនេះ ផងដែរនោះពីហាងមីក្រហមក៏បន្ថែមនៅសរសៃមីថ្មីធំជាងមុន

មីក្រហម
មីក្រហម
មីក្រហម
មីក្រហម

មិនតែប៉ុណ្ណោះផ្តល់ភាពងាស្រួលសម្រាប់ជម្រើសរហូតដល់៣ទីតាំង ដែលទីតាំងថ្មីនៅទឹកដីទួលគោកតែម្តង ចំងាយ៥០០មែ៉ត្រពីសាលារៀនACE សាខាទួលគោក។

មីក្រហម
មីក្រហម
មីក្រហម
មីក្រហម

ទីតាំងទួលគោកស្ថិតនៅចម្ងាយ ៥០០ម៉ែត្រពីសាលារៀន ACE សាខាទួលគោក
លេខទូរស័ព្ទ៖ 098 201 170
វិដេអូ៖