សម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់សុខភាព ហើយតែងតែលេងកីឡាជាប្រចាំនោះ ប្រាកដជាពេញចិត្តជាក់ជាមិនខាន នូវហាងលក់សម្ភារៈកីឡាដ៏ធំដាច់គេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ Decathlon ជាហាងលក់សម្ភារកីឡាដ៏ធំមួយដែលមានសម្ភារៈកីឡាជាច្រើនប្រភេទរហូតទៅដល់ ៦០០០ មុខឯណោះ ដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ រាល់សម្ភារៈកីឡាទាំងអស់សុទ្ធតែមានគុណភាពខ្ពស់ដែលបាននាំចូលមកពីប្រទេសបារាំង។ រឹតតែពិសេសជាងនេះទៀតនោះ គ្រប់សម្ភារៈកីឡាទាំងអស់មានការធានាយ៉ាងតិចបំផុតរយៈពេល ២ ឆ្នាំ ដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនកាន់តែទំនុកចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការជាវរាល់ផលិតផលទាំងអស់យកមកប្រើប្រាស់។

Loading...
Decathlon
Decathlon
Decathlon
Decathlon
Decathlon
Decathlon

បន្ថែមលើសពីនេះ អតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវការណែនាំដោយផ្ទាល់ពីអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកកីឡា ដែលប្រចាំនៅក្នុងហាងផ្ទាល់ ដើម្បីផ្ដល់យោបល់ដល់អតិថិជន នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសសម្ភារៈកីឡាឲ្យត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួន។

Decathlon
Decathlon
Decathlon
Decathlon
Decathlon
Decathlon

ហាងលក់សម្ភារៈកីឡា Decathlon ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់មានការថែទាំសុខភាពតាមរយៈការលេងកីឡា ជាមួយនឹងសម្ភារៈកីឡាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ រួមនឹងតម្លៃសមរម្យ។

Decathlon
Decathlon
Decathlon
Decathlon
Decathlon
Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon
 • Decathlon

ទីតាំងស្ថិតក្នុងផ្សារទំនើប អុីអនម៉ល សែនសុខសុីធី
លេខទូរស័ព្ទ៖ 099 777 519