នឹកឃើញដល់សាច់អាំងអំបែងនំគ្រួក គឺនឹកដល់Le TJ Café ទាំងឆ្ងាញ់ទាំងប្លែក ធ្លាប់ញុាំជុំគ្នាជុំមិត្ត មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទើបតែបន្ថែមម្ហួបថ្មី ក្តាម បង្គារ ទឹកត្រីកោះកុង

Loading...
ហាង Le TJ Café
ហាង Le TJ Café
ហាង Le TJ Café
ហាង Le TJ Café
ហាង Le TJ Café
ហាង Le TJ Café

ហាង Le TJ Café ដូចដែលលោកអ្នកមួយចំនួចជាកំពូលម៉ូយៗ ប្រាកដជាបានស្គាល់រួចមកហើយអំពីរសជាតិនិងមុខម្ហូបប្លែករបស់ម្ចាស់ហាង សាច់អាំង អំបែងនំគ្រួក ទាទឹកកាពិ ហើយថ្មីនេះ ទើបបន្ថែមមុខម្ហូបថ្មីក្តាម បង្គារស្រស់ៗ ស្រោចទឹកត្រីកោះកុង តម្លៃចានតូច5$ ចានធំ7.5$ រួមទាំងមុខម្ហូបប្លែកៗជាច្រើនមុខទៀត។

ហាង Le TJ Café
ហាង Le TJ Café
ហាង Le TJ Café
ហាង Le TJ Café
ហាង Le TJ Café
ហាង Le TJ Café

ក្រៅពីមុខម្ហូបនៅ ពីហាងLe TJ Café ក៏មាននៅភេសជ្ជៈប្លែកៗ ស្រស់ៗឆ្ងាញ់ ច្រើនប្រភេទ គួរអោយចង់ញ៉ាំ ចឹងកុំភ្លេចណាត់មិត្តភក្តិមកណា ល្ងាចនេះជួបគ្នានៅកន្លែងចាស់ដណ្តើមគ្នាញុាំនៅ Le TJ Café ។

  • ហាង Le TJ Café
  • ហាង Le TJ Café
  • ហាង Le TJ Café
  • ហាង Le TJ Café

ហាង Le TJ Cafe
Tel: 015 537 135 | 077 757 987
ទីតាំង៖ #29AE ផ្លូវ 113 កែវ 320 ជិតគុកទួលស្លែង
វិដេអូ៖