តិចគិតថាជានំពុម្ពខ្មែរយើងអីទៅ! មើលឃើញដំបូងប្រសិនបើមិនបានប្រាប់មុន ប្រាកដជាច្រឡំមែនហើយ នេះគេហៅថាជានំពុម្ពហុងកុង ឬជានំ BUBRIE WAFFLE របស់ប្រទសហុងកុងកំពុងពេញនិយម។

Loading...
ហាង៖  HONG KONG BUBRIE WAFFLE
ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE
ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE
ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE
ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE
ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE

បច្ចុបន្បនេះឃើញមានដាក់លក់នៅម្តុំសាលាបឋមបាក់ទូក ហើយក៏មានការពេញនិយមផងដែរពីសំណាក់ក្មេងៗយុវវ័យចូលចិត្តញុាំដោយសារ រសជាតិប្លែក និងតម្លៃវិញគឺសមរម្យត្រឹម៤០០០៛ប៉ុណ្ណោះក្នុង១បន្ទះ​ហើយមាន៣រសជាតិសម្រាប់ចំណង់ចំណូលចិត្ត។

ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE
ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE
ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE
ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE
ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE
ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE

តោះអ្នកណាខ្លះទំនេរឆ្លៀតទៅសាកតិចមើល៍ថាប្លែកអត់មិនឆ្ងាយទេត្រឹមសាលាបឋមបាក់ទូកជាប់ Little បាក់ទូក ពេលទៅដល់ឃើញតូបតូចមួយឈ្មោះថា HONG KONG BUBRIE WAFFLE ។

  • ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE
  • ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE
  • ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE
  • ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE

ហាង៖ HONG KONG BUBRIE WAFFLE
លេខទូរស័ព្ទ៖ 096 8888 954
ទីតាំង៖ ជាប់ Little បាក់ទូក
វិដេអូ៖