ពិតជាប្លែកខ្លាំង ហើយក៏មានមុនគេបង្អស់នៅកម្ពុជា ទាំងរសជាតិ និងវិធីចម្អិនដ៏ទាក់ទាញខុសប្លែកពីម្ហូបដទៃនោះគឺ មីឆាម៉ុងហ្គោលី

Loading...
ហាង៖GK Mongolian Noodles
ហាង៖GK Mongolian Noodles
ហាង៖GK Mongolian Noodles
ហាង៖GK Mongolian Noodles

ហាង GK Mongolian Noodles ទើបនិងមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានទីតាំងនៅ​ផ្លូវ OCIC ក្រុងរណបថ្មីជ្រោយជាប់វិមានអាហារ ទើបតែបើកដំណើរការថ្មីៗនាំជាមួយ និងអាហារអម្បូរដើមរបស់ជនជាតិម៉ុងហ្គោលី ដ៏ល្បីឈ្មោះមកផ្តល់ជូននៅបទពិសោធន៍ និងរសជាតិប្លែកឆ្ងាញ់ និងសិល្បះនៃការចម្អិន

ហាង៖GK Mongolian Noodles
ហាង៖GK Mongolian Noodles
ហាង៖GK Mongolian Noodles
ហាង៖GK Mongolian Noodles
ហាង៖GK Mongolian Noodles
ហាង៖GK Mongolian Noodles

មុននិងនិយាយដល់ការចម្អិន សូមនិយាយពីមុខម្ហូបបន្តិចសិន សម្រាប់មុខម្ហូបមីឆាម៉ុងហ្គោលីលោកនេះ លោកអ្នកចំនាយត្រឹមតែត្រឹមតែ6.80$ក្នុងម្នាក់ហើយអាចដើរចាប់ម្ហូបដោយសេរី សាច់និងបន្លែស្រស់ រួមមានជាង16មុខ ដែលក្នុងម្នាក់អាចចាប់បាន១ដង ចាប់ម៉ាស្រលាញ់ រួចយកទៅអោយចុងភៅដ៏មានជំនាញ និងសិល្បះនៃការចម្អិន ខ្ទះយក្ស ដែលមើលទៅប្លែកខ្លាំងមិនធ្លាប់ឃើញ

ហាង៖GK Mongolian Noodles
ហាង៖GK Mongolian Noodles
ហាង៖GK Mongolian Noodles
ហាង៖GK Mongolian Noodles
ហាង៖GK Mongolian Noodles
ហាង៖GK Mongolian Noodles
ហាង៖GK Mongolian Noodles
ហាង៖GK Mongolian Noodles

ហើយអ្វីដែលពិសេសពីហាង GK Mongolian Noodles ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ50% សល់ត្រឹមតែ 3.4$ រយៈពេល1សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី7 ដល់ថ្ងៃទី14 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ2019 តោះប្រញាប់តិចទៅប្រម៉ូសិនក៏មាន ហើយបានសាករសជាតិថ្មីប្លែកទៀត។

  • ហាង៖GK Mongolian Noodles
  • ហាង៖GK Mongolian Noodles
  • ហាង៖GK Mongolian Noodles
  • ហាង៖GK Mongolian Noodles
  • ហាង៖GK Mongolian Noodles
  • ហាង៖GK Mongolian Noodles
  • ហាង៖GK Mongolian Noodles


ហាង៖GK Mongolian Noodles
ទីតាំង៖ ផ្លូវ OCIC ក្រុងរណបថ្មីជ្រោយជាប់វិមានអាហា
លេខទូរស័ព្ទ៖078 499 289
វិដេអូ៖