ឱកាសពិសេសសម្រាប់មាតាបិតាទាំងអស់ ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នក មកទស្សនាភាពយន្ត ក្នុងឱកាសពិសេសនៃទិវាបុណ្យមាតានេះផ្ទាល់។ រោងភាពយន្តលេជេន នឹងធ្វើការផ្ដល់ជូនជាពិសេសគឺ រាល់ការជាវសំបុត្រកុននៅសាលចាក់បញ្ចាំងសម្រាប់កុមារ២សន្លឹក លោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកសណ្តែកដ៏ឆ្ញាញ់១ ភ្លាមៗ។ កម្មវិធីពិសេសនេះ នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ និងមានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។

Loading...

សម្រាប់លក្ខណៈពិសេសរបស់ Kids Hall យើងគឺ ធ្វើឡើងសម្រាប់កុមារ និងគ្រួសារជាពិសេសតែម្ដង ហើយល្អសម្រាប់ប្អូនតូចៗទស្សនា ព្រោះយើងបានធ្វើការបន្ថយពន្លឺភ្លើងចំនួន២៥% ប្លែកពីសាលធម្មតា និង បន្ថយសំឡេងចំនួន២០% ដែលងាយស្រួល និងល្អបំផុតក្នុងការទស្សនាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក ជាពិសេសទៅទៀតយើងក៏មានជាកន្លែងនិងឧបករណ៍សម្រាប់ពួកគាត់លេងកំសាន្តផងដែរ។

នៅចាំអីទៀត? ពិសេសយ៉ាងនេះ! នាំអ្នកជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកមកទស្សនារឿងនៅ Kids Hall ដំបូងបំផុត នៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានតែមួយគត់ នៅរោងភាពយន្តលេជេនអេដិន!

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!

Click Here to visit our official website: http://www.legend.com.kh/