ដើម្បីសម្រួលដល់កំពូលម៉ូយៗ ទាំងចាស់ទាំងថ្មី ដែលនិយមចូលចិត្តរសជាតិ មីទាញ តុងយុាំ បានស្រួលរកញុាំជិតផ្ទះ ចឹងហើយថ្មីៗនេះដែរហាង មីទាញតុងយ៉ាំបានបើកបន្ថែមសាខាថ្មីមួយទៀតហើយ គឺនៅម្តុំសាលាស៊ីសុវត្ថិយើងហ្នឹង។

Loading...
មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ

ហាងមីទាញតុងយុាំ អ្នកដែលជាម៉ូយៗពិតជាធ្លាប់បានដឹងហើយ គឺមានមុខម្ហួបថ្មីៗ ប្លែក ហើយរសជាតិគឺសុទ្ធតែឆ្ងាញ់តែម្តង បើនិយាយពីរសជាតិមីទាញវិញគឺកាន់តែប្លែកពីគេ ទាញម្សៅមកទាញវ៉ៃធ្វើភ្លាមៗ ញុាំបានភ្លេត រួមជាមួយរសជាតិច្រើនមុខ គ្រឿងសមុទ្រ មីទាញបង្កងតុងយ៉ាំ, មីទាញបង្កងប៉ាកតុងយ៉ាំ, មីទាញលៀសតុងយ៉ាំ និងមីទាញសាច់ទា សាច់ចិញ្ច្រាំ នៅមានច្រើនមុខផ្សេងទៀតរៀបរាប់អត់អស់ទេ ចឹងមានតែទៅខ្លួនឯងហើយ ។

មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ

ហើយសម្រាប់អ្នកដែលនៅម្តុំសាលាស៊ីសុវត្ថិត្រៀមមាត់ភ្លក់រសជាតិ មីទាញតុងយ៉ាំ ម្តងមើល៍ ហើយកាន់តែពិសេសនោះក្នុងឪកាសបើកសាខាថ្មី គ្រាន់តែបង្ហាញកាតសិស្សគឺបញ្ចុះតម្លៃ15% ចាប់ពីថ្ងៃទី16​ ដល់ថ្ងៃ20 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019។
បញ្ជាក់៖ ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានតែសម្រាប់សាខាមីទាញតុងយ៉ាំស៊ីសុវត្ថិប៉ុណ្ណោះ!

មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ
មីទាញតុងយុាំ

ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ទីតាំង៖ ផ្លូវ 184 ក្រោយសាលាសុីសុវត្ថិ ចំហៀងខាងត្បូងជាប់ ស៊ុបហុយហុយ
លេខទូរស័ព្ទ៖ 098 809 789


ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖