ចង់ញុាំហ្វឺដែលឆ្ងាញ់ហើយមានអនាម័យខ្ពស់ គឺហ្វឺរសជាតិដើមពីប្រទេសអូស្ត្រាលី មាននៅ 53 Central Coffee & Restaurant ស៊ុបទឹកពុះមានមុនដំបូងគេនៅកម្ពុជា។

Loading...
ហាង  53 Central Coffee & Restaurant
ហាង 53 Central Coffee & Restaurant
ហាង  53 Central Coffee & Restaurant
ហាង 53 Central Coffee & Restaurant

ស្ថិតនៅចំនុចផ្សារធំថ្មី កែងផ្លូវលេខ៥៣ លោកអ្នកនិងឃើញហាងមួយកន្លែងឈ្មោះថា 53 Central Coffee & Restaurant ដែលបើកបំរើជូនលោកអ្នកនៅហ្វឺដែលមានរសជាតិប្រកបរដោយអនាម័យ គឺដល់សុខភាពជាចម្បង។ សម្រាប់អ្នកពិសារប្រាកដជាទទួលបានអារម្មណ៍ប្លែក បន្ទាប់ពីញុាំហ្វឺ ៥៣សិនត្រល់ ។

ហាង 53 Central Coffee & Restaurant
ហាង 53 Central Coffee & Restaurant
ហាង 53 Central Coffee & Restaurant
ហាង 53 Central Coffee & Restaurant
ហាង 53 Central Coffee & Restaurant
ហាង 53 Central Coffee & Restaurant

លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលធ្វើអោយមានការអតិថិជនគាំនិងទទួលស្គាល់ច្រើនពីរសជាតិ គឺរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែក ទឹកស៊ុបមិនប្រើប៊ីចេង គ្មានជាតិខ្លាញ់ សាច់គោគូបេចានទឹកពុះ រូបមន្ត ដើមពីប្រទេស អូស្ត្រាលី មិនតែប៉ុណ្ណោះចានគឺរក្សាកំដៅពុះក្តៅជាប់រហូត ដែលធ្វើអោយអ្នកពិសារអាចចម្អិនដោយខ្លួនឯងញុាំក្តៅៗហុយៗ

ហាង 53 Central Coffee & Restaurant
ហាង 53 Central Coffee & Restaurant
ហាង 53 Central Coffee & Restaurant
ហាង 53 Central Coffee & Restaurant

ពិតជាប្លែកខុសពីហ្វឺដែលលោកអ្នកធ្លាប់ពិសារកន្លងមក ទាំងរសជាតិ និងអនាម័យខ្ពស់ ក្តៅៗហុយពុះជាប់ចាន រក្សាកម្តៅជាប់រហូត ។ ក្រៅពីហ្វឺ ពីហាងផ្ទាល់ក៏ មាននៅភេសជ្ជៈ អាហារ និងកាហ្វេឆ្ងាញ់ពិសារផងដែរ។ ហើយបច្ចុប្បន្ន ហាង 53 Central Coffee & Restaurant មាន២សាខា ទី១នៅផ្សារធំថ្មីកែងផ្លូវលេខ53 និងមួយទៀតនៅ
Midtown ផ្លូវ 2004

ហាង 53 Central Coffee & Restaurant
ហាង 53 Central Coffee & Restaurant
ហាង 53 Central Coffee & Restaurant
ហាង 53 Central Coffee & Restaurant

ហាង 53 Central Coffee & Restaurant
ទីតាំង ៖ផ្លូវលេខ 53 ទល់មុខធនាគារ ABA ផ្សារធំថ្មី
លេខទូរស័ព្ទ៖ 070 740 770 / 087 929 292

វីដេអូ៖