ជារឿយៗ បន្ទាប់ការដើរផ្សារទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ ហត់នឿយស្អុះស្អាប់គួររកកន្លែង ញុាំអីត្រជាក់ៗ ផ្អែមៗដើម្បីបង្កើនកម្លាំងឡើងវិញ ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកនិយមចូលចិត្តទៅផ្សារធំថ្មីនោះ មោះមកស្គាល់កន្លែងលក់បង្អែម គ្រប់មុខ ផ្អែមត្រជាក់ហើយថែមទាំងឆ្ងាញ់ទៀតផង

Loading...
បង្អែមផ្សារធំថ្មី
បង្អែមផ្សារធំថ្មី
បង្អែមផ្សារធំថ្មី
បង្អែមផ្សារធំថ្មី

គ្រប់គ្នាមិនថាអ្នកណាទេអោយតែពេលដើរផ្សារម្តងៗ ហត់នឿយអស់កំលាំងចង់តែញុាំរបស់ត្រជាក់ ផ្អែមៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយមួយកម្រិត ចឹងបើបានទៅផ្សារធំថ្មីចូលកន្លែងនេះបាន គឺលក់គ្រប់មុខ បង្អែម ច្រើនរសជាតិណាស់ ជាង១៥មុខ​ លេខទូរស័ព្ទ
010 93 17 79 

បង្អែមផ្សារធំថ្មី
បង្អែមផ្សារធំថ្មី
បង្អែមផ្សារធំថ្មី
បង្អែមផ្សារធំថ្មី
បង្អែមផ្សារធំថ្មី
បង្អែមផ្សារធំថ្មី

បង្អែមផ្សារធំថ្មី
លេខទំនាក់ទំនង៖ 010 93 17 79 
វីដេអូ