ក្រោយពីបានឃើញរួច ធានាថាទប់បានតែកាយទេ តែចិត្តនិងក្រពះកូរឥតល្ហែរ ទប់ថាមិនអោយឃ្លានមិនបាននោះឡើយ ព្រមជាមួយទឹកមាត់កំពុងតែស្រក់មកបណ្តើរៗហើយនោះ ណាត់គ្នាមកអោយអស់ ជួបគ្នាសាកម្ហូបថ្មី នៅហាង មីទាញតុងយុាំ

Loading...
ហាង  មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 

ធ្លាប់បានលឺបានស្គាល់រួចមកហើយ ហាង មីទាញតុងយុាំ តែងតែមានមុខម្ហូបថ្មីជាប់រហូត ដើម្បីធ្វើអោយអតិថិជនរបស់ខ្លួនមានជម្រើសក្នុងការពិសារបានច្រើនមុខ ហើយមុខម្ហូបថ្មីម្តងនេះវិញ កាន់តែត្រូវចិត្តអ្នកញុាំមិនស្ទើរទេ ក៏ព្រោះឃើញហើយទប់អារម្មណ៍មិនចង់បាន គ្រឿងបុក បុកល្ហុងក្តាមថ្ម បុកល្ហុងខ្យងដូង បុកគ្រឿងសមុទ្រ ស្រស់ៗ បុកល្ហុងក្តាមសេះ​ និយាយទៅគ្រប់ទាំងអស់ហើយទំនងញុាំម៉ាចប់។

ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 

កុំគិតយូរអីប្រមូលគ្នាយើងមកអោយអស់ សាកម្ហូបថ្មី មីទាញតុងយុាំ មីនុយថ្មី មីនុយចាស់ សាកបានទាំងអស់តែម្តងម្តងមើល ហើយកុំភ្លេចណាទាំង២សាខា របស់ហាង
មីទាញតុងយុាំ មានលក់ទាំងអស់ ញុាំមួយណាក៏បានដែរ។

ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 
ហាង មីទាញតុងយុាំ 

ហាង មីទាញតុងយុាំ
Tel: 017995509 / 098 809 789
ទីតាំង៖ ផ្លូវ ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម

វីដេអូ