ពិបាកឃាត់បន្តិចហើយ នេះជាចំនូលចិត្តរបស់កំពូលកូរ ចឹងត្រូវតែជូនទៅញុាំមិនអាចប្រកែកបានឡើយ សាកស្រមៃមើលថាបើឃើញ ខ្ចៅ ខ្យងស្រែ ដាក់ចំហុយក្នុងឡាំងសុឹង ក្តៅៗ ទឹកជ្រលក់ហឹរឆ្ងាញ់បែបៗនេះ​ សួរថាអត់ឃ្លានម៉េចទៅ។

Loading...
ហាង MOOL
ហាង MOOL
ហាង MOOL
ហាង MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL

ត្រូវពេកចិត្តពេកហើយ ខ្ចៅ ខ្យងស្រែចំហុយក្តៅៗ ជាមួយទឹកជ្រលក់ហឹរៗរឿងអីថាមិនឆ្ងាញ់នោះ និយាយទៅមិនថាបុរស ឬ ក៏នារីទេ ឃើញហើយឃ្លានប៉ាដោយហ្នឹង បើបានសង្សាកំពូលកូរទៀត ត្រៀមខ្លួនជូនគាត់ទៅញុាំអោយហើយទៅ ។ តោះងាកមកដឹងថា ខ្ចៅស្រែ ខ្យងស្រែ ខ្ចៅ ខ្យងសមុទ្រចំហុយដាក់ឡាំងសុឹង មានលក់នៅណានោះ មោះ មកត្រឹមហាង MOOL មូលតែម្តងរបស់ញុាំ ចង់ប្រហិតគ្រប់មុខក៏បាន សៀវម៉ៃ ហាកាវ ឌឹមសាំម៉ាអ៊ែម ។

ហាង MOOL
ហាង MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL
ប្រហិត MOOL
ហាង MOOL
ហាង MOOL

ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ ទឹកជ្រលក់ប្រចាំហាងផ្ទាល់តែម្តង ញុាំត្រូវចិត្តណាស់ ជូរហឹរឆ្ងាញ់ ញុាំត្រូវចិត្តស្តូកតែម្តង ហើយសម្រាប់ខ្ចៅ ខ្យងស្រែចំហុយដាក់ឡាំងសុឹងនេះ ១ចាន តម្លៃ១មុឺនរៀល ញុាំម៉ាឆ្ងាញ់។

ហាង MOOL
ហាង MOOL
ហាង MOOL
ហាង MOOL

ហាង MOOL
លេខទូរស័ព្ទ៖ 096 86 86 368
ទីតាំង៖ ផ្លូវ ៤០២ កែង ផ្លូវ ១៨៥ ម្តុំក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ជិតហាងម៉ូតូកាហ្វេផែនទី៖ https://goo.gl/maps/RgdXSEZk1w62

វីដេអូ៖