អាកាសធាតុ ក្តៅត្រជាក់មិនទៀតទេ អ្វីដែលត្រូវទៀងនោះគឺការញុាំ ចឹងមោះ ងាកមកសាករសជាតិស៊ុបឆ្អឹងជំនីហឹរបែបកូរ៉េ ជាមុខម្ហូបថ្មី ពីហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខាផ្លូវ310។

Loading...
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា31
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា310
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា31
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា310
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា31
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា310

ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា310 ទើបតែបន្ថែមមុខម្ហួបថ្មីជាច្រើនមុខដើម្បីបំពេញតម្រូវការភ្ញៀវដែលមកពិសារអាហារនៅហាងផ្ទាល់អោយគាត់មានជម្រើសច្រើនក្នុងការពិសារទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួន ដូចនេះមុខម្ហូបថ្មីៗនេះ មានដូចជា៖
មីត្រកួនពងទាចៀនពីរសជាតិ រសជាតិដើម និងតុងយុាំ ប្រហិតពងទាចៀន ។

ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា31
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា310
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា31
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា310
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា31
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា310

ហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនោះគឺ ទឹកស៊ុបរសជាតិថ្មី ស៊ុបឆ្អឹងជំនីហឹរបែបកូរ៉េ រសជាតិនិងគ្រឿងផ្សំរសជាតិដើមពីប្រទេសកូរ៉េតែម្តង បើនិយាយពីរសជាតិវិញហឹរឆ្ងាញ់ ត្រូវជាមួយមេឃត្រជាក់ៗបែបហ្នឹងណាស់ ចឹងល្ងាចនេះអាចរកណាត់គ្នីគ្នាយើងមកណាសាករសជាតិថ្មីម្តងមើល!

ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា31
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា310
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា31
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា310
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា31
ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា31០

ហាង ស៊ុមតាំម៉ាឡាដឺ សាខា310
លេខទូរស័ព្ទ៖ 095 87 07 87 / 086 6666 45
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ 421 ផ្លូវ 310 បឹងកេងកង ក្បែរ
Zear Pub

វីដេអូ