អ្វីដែលអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ហើយ!

Loading...

រោងភាពយន្តលេជេន នឹងផ្ដល់ជូននូវការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ជូនទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់ ដែលប្រើប្រាស់កាតវីសា។ រាល់ពេលដែលលោកអ្នកទិញសំបុត្រកុននៅគ្រប់សាខារបស់រោងភាពយន្តលេជេនតាមរយៈការស្កេនដោយប្រើកាតវីសា លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ភ្លាមៗ។

ដែលកម្មវិធីពិសេសនេះ នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី​៣០ ​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ​ហើយលោកអ្នកអាចធ្វើការជាវសំបុត្រកុន​ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃនេះ ទៅលើគ្រប់ប្រភេទកៅអី និងនៅគ្រប់សាខារបស់រោងភាពយន្តលេជេន ។

អតិថិជនអាចប្រើកាតវីសា ពីគ្រប់ធនាគារ ក្នុងកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃមួយនេះ។

រោងភាពយន្តលេជេនសូមរក្សាសិទ្ធិ ក្នុងការកែប្រែនូវលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដោយពុំជម្រាបជូនជាមុន។

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!!!

Click Here to visit our official website: http://www.legend.com.kh/