លោកអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារដែលពេញចិត្តមែនទេ ឱកាសពិសេសមកដល់ហើយ។ ហាងប្រហិត Mool ជាហាងអាហារសម្រន់ សម្រាប់យុវវ័យ ដែលនឹងលេចរូបរាងឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ នឹងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់មុខតំណែងជាច្រើន។ ប្រាកដណាស់ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ និងដំណើរការហាងបានទៅរលូន ក៏ត្រូវការធនធានមនុស្សល្អៗផងដែរ។

Loading...

ជាក់ស្តែងពេលនេះ ហាងប្រហិត Mool កំពុងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនមុខដំណែង ដែលមានចំណេះជំនាញ ជាច្រើននាក់ដូចជា៖

1-ជំនួយការចុងភៅប្រុស / ស្រី ចំនួន២នាក់- បើធ្លាប់បានរៀនផ្នែកចុងភៅពីសាលាកាន់តែល្អ

2-Service ៣នាក់- ប្រុស/ស្រីមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ដល់ ៣០ឆ្នាំ- ចេះភាសារអង់គ្លេសអាចអាន ស្តាប់ និង និយាយបានខ្លះៗ ផ្តល់អាទិភាព

3-អ្នកចម្អិនប្រហិត ៤នាក់- ស្រីមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ដល់ ២៥ឆ្នាំ

4-អ្នកអនាម័យស្រី ២នាក់- អាយុ 25 – 35 ឆ្នាំ 5-សន្តិសុខ សម្រួលម៉ូតូ២នាក់ ។អ្វីដែលពិសេសគ្រប់ផ្នែកមិនទាមទារឲមានបទពិសោធន៍នោះទេ បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវមានរូបសម្បិត្តសមរម្យ មានភាពស្មោះត្រង់ – មានភាពអត់ធ្មត់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងគោរពពេលវេលាការងារ ។

មានចំណាប់អារម្មណ៍សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងពត៌មានបន្ថែមមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 096 892 0508