ហិរតែឆ្ងាញ់ ហិរម៉ាដិតៗ ជាប់ចិត្តជាមួយរសជាតិគ្រឿងបុកគ្រប់មុខនៅទីនេះ?

ហាង ហិរតែឆ្ងាញ់

0
1022

ឃើញហើយហូរទឹកមាត់ហ្មង ជាមួយប្រភេទគ្រឿងបុកពិសេសៗពី ហាង ហិរតែឆ្ងាញ់ និយាយពីថាទំនងនោះទំនង ឯរសជាតិវិញគឺថាពិសេសញាក់ហ្មង គឺថាដិតៗ ញ៉ាំជក់មាត់ជាប់ចិត្ត។

ហាង ហិរតែឆ្ងាញ់
ហាង ហិរតែឆ្ងាញ់
ហាង ហិរតែឆ្ងាញ់

នារីៗដែលចូលចិត្តបុកល្ហុងរសជាតិបែបថៃ រសជាតិដិតៗ សេវកន្លែងនេះទុកទៅដឹងតែមិនខកបំណងហ្មងហើយ។ នៅពេលដែលបានមកហើយ និយាយពីថាកម្ម៉ងមួយមុខណាក៏មិនអោយទាស់ចិត្តដែរ ដូចជាបុកល្ហុងក្ដាមប្រៃ បុកក្ដាមសេះ បុកបង្គារឆៅ បុកនំបញ្ចុក បុកងាវ បុកពោត បុកមី ហើយក្រៅពីគ្រឿងបុកប៉ុន្មានមុខនេះក៏មាន គុយទាវទូក និងជ្រក់ជើងមាន់ផងដែរ។

ហាង ហិរតែឆ្ងាញ់
ហាង ហិរតែឆ្ងាញ់
ហាង ហិរតែឆ្ងាញ់

ចង់ដឹងថារសជាតិពិសេសប៉ុណ្ណាដិតៗឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណា ណាត់គ្នាមកសាកល្ងាចនេះមកដឹងតែឆ្ងាញ់មាត់ហ្មងហើយ? ៕

ហាង ហិរតែឆ្ងាញ់
ហាង ហិរតែឆ្ងាញ់
ហាង ហិរតែឆ្ងាញ់
ហាង ហិរតែឆ្ងាញ់
ហាង ហិរតែឆ្ងាញ់
ហាង ហិរតែឆ្ងាញ់

ហាង ហិរតែឆ្ងាញ់
លេខទូរសព្ទ៖ 017 66 22 35 / 081 66 22 35
ទីតាំង៖ ផ្លូវស្តុបកោសដូង បឹងសាឡាង ផ្ទះលេខ A-26 ផ្លូវ 257
ចាប់បើកពីម៉ោង ១រសៀល ដល់ម៉ោង ៨:៣០ យប់