ម៉ោះ ទៅរកណាទៀត? អាហារថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃនេះ មកសាកអាហារប៊ូហ្វេជាច្រើនមុខទាំងបែបខ្មែរ អាស៊ី អឺរ៉ុប ជាច្រើនមុខ ញ៉ាំម៉ាឆ្អែត ម៉ាតឹងពោះ ត្រឹមតែ ១មុឺនរៀល បន្ថែមពីនោះ អាហារពេលព្រឹក ពេលល្ងាចជាច្រើនមុខក៏មាននៅទីនេះដែរ។

Loading...
ហាង Cafe Arabica Cambodia 
Café Arabica Takhmao
ហាង Cafe Arabica Cambodia 
Café Arabica Takhmao
ហាង Cafe Arabica Cambodia 
Café Arabica Takhmao

មិនត្រឹមតែជាហាងកាហ្វេ ហាង Cafe Arabica Cambodia ក៏មានបម្រើជូននូវអាហារពេលព្រឹកដូចជា៖ ហ្វឺក្រចកជើងគោពិសេស ហ្វឺគ្រឿងសមុទ្រពិសេស គុយទាវ បាយ ព្រមទាំងអាហារថ្ងៃត្រង់ជាប៊ូហ្វេទាំងបែបខ្មែរ អឺរ៉ុប អាស៊ីជាច្រើនមុខ និងអាហារពេលល្ងាចដូចជា៖ Burger អាម៉ុកត្រី តុងយ៉ាំសាច់មាន់ ខត្រីស្វាយខ្ចី បន្ថែមជាមួយអាហារ និងភេសជ្ចៈជាច្រើនមុខទៀត។

ហាង Cafe Arabica Cambodia 
Café Arabica Takhmao
ហាង Cafe Arabica Cambodia 
Café Arabica Takhmao
ហាង Cafe Arabica Cambodia 
Café Arabica Takhmao

បាយថ្ងៃត្រង់់ថ្ងៃនេះ មិនខ្វះអីញ៉ាំទេ មកតែ Cafe Arabica មកមានម៉ាចប់ ជាពិសេសអ្នកនៅម្ដុំតាខ្មៅ តិចអត់ដឹងថានៅទីនេះមានហាងអាហារប៊ូហ្វេថ្ងៃត្រង់អស់តែ ១០០០០រៀល​ បានញ៉ាំម៉ាឆ្អែតបែបនេះណា។

ហាង Cafe Arabica Cambodia 
Café Arabica Takhmao
ហាង Cafe Arabica Cambodia ហាង Cafe Arabica Cambodia 
Café Arabica Takhmao

ហាង Cafe Arabica Cambodia 

ហាង Café Arabica Takhmao
លេខទូរស័ព្ទ៖ 016 77 11 01 | 098 77 99 70
ទីតាំង៖ ក្រុងតាខ្មៅ ទល់មុខស្នងការដ្ឋាននគរបាល ខេត្តកណ្ដាល

វីដេអូ៖