អ្នកសៀមរាបមានដឹងអត់កន្លែងណាមានគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗបែបហ្នឹង? នេះនែក! គ្រឿងសមុទ្រជាច្រើនមុខ តម្រៀបហូរហែរ ចាំទទួលជាមួយទឹកជ្រលក់មិនមែន១ មិនមែន២ តែដល់ទៅ ៥មុខឯណោះ បើចឹងៗអី កាម៉ាប់ មិន កាម៉ាប់ សុំទុកមួយឡែកសិនហើយ ដាក់អោយណាណីហ្មង

Loading...
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ

ទ្រាំមិនបានពិតមែនណា គ្រឿងសមុទ្ររបស់ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ អង្រួនចិត្តដល់ហើយ នៅទីនោះមានទាំងប្រភេទគ្រឿងសមុទ្រចាប់ថ្លឹង ហើយមានជាឈុតតូចត្រឹម 5$ និង ឈុតធំ 10$ បើនិយាយពីប្រភេទគ្រឿងសមុទ្រមានដូចជា៖ ក្ដាម បង្កា មឹក មឹក3D ងាវ ត្រីសាបាក់ បង្កង ជាដើម។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ម្ហូបកម្មង់ក៏មាន ភ្លាក្ដាម ភ្លាបង្កា ក្ដាមជ្រក់ តុងយ៉ាំ ឆាមឹក ញាំមីសួរ និងម្ហូបជាច្រើនទៀតសុទ្ធតែអាចរកបាននៅទីនេះ។

ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ

មានទៅពិបាករកអី នៅខាងមុខផ្សារហុយ ឡេងសៀមរាបហ្នឹង គ្រាន់តែទៅដល់ឃើញនៅខាងមុខផ្សារ មានស្លាក គ្រឿងសមុទ្រ៥រសជាតិ គ្រឿងសមុទ្រច្រើនមុខនៅហ្នឹងហ្មង ហើយអ្វីដែលសំខាន់សៀវម៉ៃរាត្រីដែលល្បីឆ្ងាញ់ក៏មានលក់នៅតូបគ្រឿងសមុទ្រនេះដែរ ចឹងចង់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រក៏បាន បន្ថែមបាយមាន់ បាយសាច់ជ្រូក ស៊ុបខួរ ហាកាវ សៀវម៉ៃ គាវ ក៏មាន ម៉ាឆ្ងាញ់នៅទីនោះហ្មង បើអ្នកភ្នំពេញបានទៅដល់សៀមរាប កុំភ្លេចឈៀងទៅសាកផងណា។

ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ

ហាង គ្រឿងសមុទ្រ ៥ រសជាតិ
ទីតាំង៖ ផ្សារហុយឡេង សៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ៖ 098434444

វីដេអូ៖