អ្នកណាថាមិនស្គាល់មីខគោម្ដុំបាក់ទូកមួយកន្លែងនេះហ៎ លក់ជាង ៣០ឆ្នាំហើយ មនុស្សនៅតែច្រើនរាល់ថ្ងៃ មីខគោល្បីចឹងមានដឹងអត់ថាមកពីហេតុអី?

Loading...
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ

បើបានទៅដល់ម្ដុំសាលាបាក់ទូក ច្បាស់ជាងធ្លាប់លឺហើយ មីខគោមួយកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនរាល់ថ្ងៃ បើទោះបីជាបើកលក់ជាង ៣០​ឆ្នាំមែន តែមីខគោមួយកន្លែងនេះនៅតែជាទីពេញនិយមក្នុងការញ៉ាំអាហារទាំងបីពេល មានអ្នកខ្លះមកតាំងពីម្ដាយមកដល់កូន អ្នកខ្លះក៏មកក្លាយជាភ្ញៀវប្រចាំរាល់ថ្ងៃបែបនេះក៏ដោយសារតែរូបមន្តក្នុងការផ្សំគ្រឿងពិសេស ការចម្អិនទឹកស៊ុប ក៏ដូចជាការជ្រើសរើសគ្រឿងផ្សំ បន្លែស្រស់ៗមិនប្រើជាតិគីមី ព្រមទាំងមីគាវ និងគាវដែលហាង មីខគោសុខមុំ ជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯង។

ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ

ហាង សុខមុំ មីខគោ ដែលចាប់បើកពីម៉ោង ៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៨ល្ងាច គឺជាហាងដែលមានលក់មីខគោ មីគាវ នឹង មីតុងយ៉ាំ សុទ្ធតែរសជាតិសំណព្វចិត្តរបស់អតិថិជននៅទីនោះ។ ដោយសារតែមានការគាំទ្របែបនេះហើយទ់បធ្វើអោយមីខគោសុខមុំបង្កើតសមាជិកថ្មីដែលជាសមាជិកនៅ TK Block 11 និង វិមានអាហារ។ ចឹងបើចង់ញ៉ាំមីខគោរសជាតិបែបហ្នឹង កុំភ្លេចហាងមីខគោដែលមានឈ្មោះសុខមុំ។

ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ
ហាង សុខមុំមីខគោ

ហាង សុខមុំមីខគោ
ទីតាំង
៖ ជិតសាលាបាក់ទូក
លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 90 83 92

វីដេអូ៖