ការទទួលទានរបបអាហារដែលមានតុល្យភាពសុខភាពគឺជាមធ្យោបាយមួយក្នុងចំណោមមធ្យោបាយល្អៗនានាដើម្បីការពារខ្លួនពីបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗ ក្នុងនោះបូករួមទាំងការពារជំងឺមហារីកសុដន់ផងដែរ ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាអាហារ៧ប្រភេទដែលគេគួរដាក់បញ្ចូលក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់មហារីកសុដន់ ៖

ស្ពៃក្តោប ៈ

dsc_6043
មនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាគិតថា ស្ពៃក្តោបគ្មានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពនោះទេ ប៉ុន្តែ ការគិតបែបនោះគឺខុសទាំងស្រុង ។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា ស្ពៃប្រភេទនេះផ្ទុកទៅដោយបណ្តាសមាសធាតុដែលអាចជួយបង្ការជំងឺមហារីកសុដន់ ។ ចូរព្យាយាមដាក់បញ្ចូលស្ពៃក្តោបទៅក្នុងរបបអាហារទទួលទានប្រចាំថ្ងៃ ។

ហើយបន្លែស្ពៃក្តោបក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត សូមមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នា!

ប្រភព៖ YouTube Channel Toni Simple Remedies