រដ្ឋអូហាយ៉ូ សហរដ្ឋអាមេរិក៖ សត្វស្វាឪឈ្មោះថា Colo ដែលជាប់កំណត់ត្រាពិភពលោកថាជាសត្វស្វាចាស់ជាងគេនោះ មានចៅទួតមួយក្បាលទៀតហើយ។

The oldest Gorilla

សួនសត្វនៅ Columbus បានប្រាប់ថាកូនស្វាមួយក្បាលដែលត្រូវជាចៅទួតរបស់ Colo បានកើតកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងមកនេះ ហើយត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថា JJ។ គេមិនទាន់បានដឹងថាជាឈ្មោលឬញីនៅឡើយទេ ព្រោះថាវាកំពុងតែតោងនៅជាប់ម៉ែវានៅឡើយ។ គេតម្រូវឲ្យ២នាក់ម៉ែកូននេះនៅជាមួយគ្នាដោយគ្មានមនុស្សរំខានរយៈពេលប៉ុន្មានខែសិន។

The oldest Gorilla

Colo សព្វថ្ងៃនេះមានអាយុ ៥៩ឆ្នាំហើយ។ ស្វាញីវ័យចំណាស់មួយក្បាលនេះ រស់នៅក្នុងសួនសត្វខាងលើតាំងពីកើតមកម្ល៉េះ។

ប្រភព៖ YouTube Channel Columbus Zoo Media