នៅថ្ងៃទី06 ខែតុលា ខាងមុខនេះ ក្រុមជំរើសជាតិកម្ពុជានឹងត្រៀមបើកពហុកីឡដ្ឋាន ដើម្បីទទួលភ្ញៀវ ហុងកុង។ សំរាប់ការប្រកួតនេះ ជាការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាព ហើយការប្រកួតនេះ គឺជាជំនួបលើកទី២ ដែលការប្រកួត លើក ទីមួយ ក្នុងទឹកដីរបស់ហុងកុង គឺក្រុមកម្ពុជាទទួលបរាជ័យ 2-4។ ប៉ុន្តែសំរាប់ជើងទេ ២នេះ គឺក្រុមកម្ពុជា ហាក់មានប្រៀបជាងបន្តិចពីព្រោះ លេងក្នុងទឹកដី របស់ខ្លួន។ ជាពិសេសទៅទៀតនេះ គឺការចូលរួមគ្រាំទ្រ ពី សំណាក់ប្រិយមិត្តយ៉ាងច្រើន ដែលជាកំលាំងចិត្តមួយសំរាប់ក្រុមជំរើស ជាតិកម្ពុជា ផងដែរ។ ប៉ុន្តែក្រុមជំរើសជាតិ ហុងកុង ក៏មានចំនុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនផងដែរ គឺកីឡាករភាពច្រើនជាកីឡាករចូលសញ្ជាតិ។ តើការប្រកួតលើក ទី២នេះ ក្រុមជំរើសជាតិកម្ពុជាអាចសង់សឹកក្រុមជំរើសជាតិហុងកុង បានដែរ ឫទេ? សូមចូលរួមទស្សនា ដើម្បីលើទឹកចិត្តកីឡាកររបស់យើងទាំងអស់គ្នា។