បទ ងប់ងល់ ដែលជាចម្រៀងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត ស្នេហ៍ស្វ័យគុណ៤ បានមានការចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំងពីសំណាក់យុវវ័យ ។ សំរាប់បទនេះគឺបង្ហាញពីអារម្មណ៍បុរសម្នាក់ដែលកំពុងងប់ងល់នឹងនារីម្នាក់ដែលមិនអាចឈប់គិតពីគេបាន។Sai Sai

ម៉ោះ ចង់ដឹងថាមានអត្ថន័យបែបណា សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម។

ប្រភព៖ YouTube Channel Sai Cambodia