មិត្តទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាធ្លាប់មើល នឹងអានរឿងទន្សាយរត់ប្រណាំងជាមួយអណ្តើករួចមកហើយ។ ដែលនៅ ក្នុងរឿងនោះ គឺសត្វទន្សាយរត់ចាញ់សត្វអណ្តើកដោយសារតែខ្លួនមានអំនួតពេក។ ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជារឿងនិទាន ដែលនិយាយបន្តគ្នា ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ ក្នុងអត្ថន័យអប់រំតែប៉ុណ្ណោះ។ ហើយការពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ គេសង្កេត ឃើញមានការបង្ហោះ និងចែកចាយបន្តគ្នានៅវីដេអូមួយ ដែលដូចទៅនឹងរឿងទន្សាយរត់ប្រណាំងជាមួយអណ្តើក។ អ្វីដែលពិសេស គឺក្នុងការរត់ប្រណាំងជាក់ស្តែង សត្វអណ្តើក ពិតជាអាចយកឈ្នះទៅលើសត្វទន្សាយបានមែន។ បើចង់ដឹងច្បាស់ថាការប្រណាំងនេះ មាន លក្ខណៈយ៉ាងណាសូមមើលវីដេអូខាងក្រោម៖

Real life Rabbit vs Tortoise race
Real life Rabbit vs Tortoise race
Real life Rabbit vs Tortoise race
Real life Rabbit vs Tortoise race
Real life Rabbit vs Tortoise race
Real life Rabbit vs Tortoise race
Real life Rabbit vs Tortoise race
Real life Rabbit vs Tortoise race