សម្រាប់មិត្តយុវវ័យ ដែលកំពុងរង់ចាំមើល MV បទ “បើមិនស្រឡាញ់ម្តេចផ្តល់ក្តីសង្ឃឹម” ។ ពេលនេះ គឺបាន ចេញនៅ Official MV របស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយ។ សំរាប់ Official MV នេះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ ទំព័រហ្វេប៊ុករបស់ផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស។ មិត្តទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាចង់ដឹងថា តើអត្ថន័យ និងវីដេអូ របស់បទចម្រៀងនេះមានភាពទាក់ទាញយ៉ាងណាហើយ? អញ្ចឹងមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូខាង ក្រោមបាន៖

Step Step Step