កាលពីម្សិលមិញនេះ ក្រុមតារាចម្រៀង Original Song ជាច្រើនអ្នក ដែលរួមមាន ក្រុម ក្មេងខ្មែរ, Luara, Adda, Oun, Chesda, Soriya, P-saind និង KC បានចូលរួមសហការគ្នាក្នុងការបកស្រាយនៅចម្រៀង មួយបទ ដែលមានចំណងជើងថា “ស្មារតីកីឡា”។ ការបង្កើតបទចម្រៀងនេះថ្មីនេះ ស្របពេលដែលវិស័យ កីឡានៅក្នុងប្រទេសយើង កំពុងទទួលបានការគ្រាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនរបស់យើង។ បើចង់ដឹង ថាការបកស្រាយរួមគ្នាសម្រាប់បទ “ស្មារតីកីឡា” ពីរោះយ៉ាងណា អាចមើលវីដេអូខាងក្រោមនេះបាន៖

AddaKmeng Khmer
Soria Oung

https://www.youtube.com/watch?v=3PFpFMbBiXo