កាលពីម្សិលមិញនេះ កំលោះសង្ហារ ថាណា បានចេញនៅ Teaser បទថ្មីរបស់ខ្លួនទៀតហើយ ដែលមាន ការចូលរួមបកស្រាយ ពី YaaHoo។ សំរាប់បទថ្មីនេះ គឺមានចំណងជើងថា “មនុស្សល្អ (ព្រះរាម & សិតា)” ។ ការបង្ហោះបទថ្មីនេះ មានការគ្រាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពិសំណាក់មិត្តយុវវ័យ ដោយមានការចូលទៅមើល រហូតដល់ ទៅ 1 សែននាក់ទៅហើយ។ បើចង់ដឹងថាបទថ្មីរបស់ ថាណា ពិរោះយ៉ាងណា។ អាចស្តាប់ខាងក្រោមនេះ បាន៖

Photo From Facebook Page Tena
Photo From Facebook Page Tena

https://www.youtube.com/watch?v=7-w1UP8cars