សម្រាប់លោកអ្នកដែលស្វែងរកស៊ុបដើម្បីកំដៅពោះ ហើយប្លែកៗ ក្នុងរដូវភ្លៀងនេះហាង Yummy Street Food អាចបំពេញចិត្តអ្នកបានជាមួយរសជាតិទឹកស៊ុបថ្មី ពិសេសនោះគឺទឹកជ្រលក់ដ៏ប្លែក ខុសពីហាងស៊ុបដទៃតែម្តង នោះគឺ ទឹកជ្រលក់ផ្លែក្រសាំង។

ឈុតស៊ុបគោចង្កាក់
ឈុតស៊ុបគោចង្កាក់
ស៊ុបគោចង្កាក់
ស៊ុបគោចង្កាក់

គ្រាន់តែលឺឈ្មោះទឹកជ្រលក់នេះ ប្លែកណាស់មែនអត់? ហើយថែមទាំងមិនដែលគិតទាល់តែសោះថា គេអាចផ្លែក្រសាំងមកច្នៃធ្វើជាទឹកជ្រលក់របស់ស៊ុបបាន។ សំរាប់តម្លៃរបស់ស៊ុបនេះ គឺអាស្រ័យទៅលើសាច់ចង្កាក់ដែលយើងជ្រើសរើស ដោយក្នុង១ចង្កាក់តម្លៃ ២០០០៛ ហើយលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសសាច់ញ៉ាំដោយខ្លួនឯង មានច្រើនជំរើស ច្រើនប្រភេទ តាមការចូលចិត្តរបស់អ្នក។

ស៊ុបគោចង្កាក់
ស៊ុបគោចង្កាក់
ស៊ុបគោចង្កាក់
ស៊ុបគោចង្កាក់
សាច់ចង្កាក់សំរាប់ស៊ុប
សាច់ចង្កាក់សំរាប់ស៊ុប
សាច់ចង្កាក់សំរាប់ស៊ុប
សាច់ចង្កាក់សំរាប់ស៊ុប

ហាង YUMMY STREET FOOD
ទូរស័ព្ទសំរាប់ទំនាក់ទំនង៖ 081 666 464 | 012 39 29 28
ទីតាំង៖ ផ្លូវ ៣៩០ ម្តុំក្លិប XO

វីដេអូស៊ុបគោចង្កាក់