កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ គេបានឃើញថាមានការចែកចាយបន្តគ្នានៅបទចំរៀងដែលមានចំណង ជើងថា “Don’t want you back” ដែលច្រៀងដោយ Adda ។

Adda Angel
Adda Angel

នេះគឺ ជាបទចំរៀង Original ថ្មីមួយទៀត ដែលទើបតែនឹងចេញផ្សាយ ។ នៅក្នុង YouTube គេសង្កេតឃើញថា ត្រឹមតែ២ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ មានអ្នកចូល ស្តាប់បទនេះរហូតដល់ទៅ ១ម៉ឺនអ្នក ។

កុំអោយខូចអារម្មណ៍យូរពេក មោះ! ស្តាប់ចំរៀងដល់ពិរោះនេះជាមួយគ្នា៖